Vluchtelingen, solidariteit en een belangrijke demonstratie

Het is hoogzomer, de hoogste tijd dus voor de EU om door te gaan met het laten verzuipen van vluchtelingen in de Middellandse Zee. De score staat momenteel op 1504 verdronken vluchtelingen. Tot nu toe hebben 55.001 de oversteek wel overleefd. Als het aan de EU ligt, zal dat ze weinig baten: ‘opvang in eigen regio’ of opsluiting in kampen aan de rand van de EU is beleid, deportatie is van het beleid een onderdeel. Creperen in plaats van verdrinken. Dit intens gemene beleid verdient naast verachting vooral ook actieve tegenwerking. Jij kunt daarbij helpen. Jij kunt bijvoorbeeld op 10 augustus in Amsterdam laten zien dat je zij aan zij wilt staan met al diegenen die voor onvrijheid, onrecht en onheil proberen te vluchten.

Het protest van 10 augustus staat niet op zichzelf. Een paar opvallende verzetsdaden gingen er aan vooraf. Ik begin met de bestorming door migranten van de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Marokko. Rond de achthonderd mensen vochten zich de enclave in, waarbij ze een zes meter hoog hek en de Spaanse veiligheidstroepen ter plekke trotseerden. De mensen hadden zich voorbereid op een harde botsing en hadden onder meer zelfgemaakte schilden. Dit soort bestormingen zijn er vaker, maar nu werd er van “geweld zonder precedent” gesproken. Natuurlijk verbleekt dat geweld nogal als je het afzet tegen het systematisch geweld waarmee de EU – in Spanje, in Italië, in Griekenland maar ook in Frankrijk, Duitsland en Nederland – vluchtelingen weert, interneert, deporteert. En wie niet wil dat vluchtelingen zich naar binnen vechten, kan maar beter helpen ervoor te zorgen dat deze mensen gewoon onbelemmerd Europa in reizen en gebruikmaken van hun fundamentele vrijheid om te gaan, te staan en te wonen in welk gebied ze willen. Migranten, vluchtende mensen die zich naar binnen vechten, laten iets belangrijks zien. Ze tonen aan dat vluchtelingen gene zielige, willoze slachtoffers zijn maar mensen die actief hun voor hun eigen vrijheid en waardigheid opkomen en hun eigen toekomst proberen vorm te geven. Het past mensen die het voorrecht hebben om niet te hoeven vluchten om naast deze vluchtelingen te staan en te helpen, niet uit liefdadigheid maar uit solidariteit.

Naast een vluchteling gaan staan uit solidariteit, dat is vrijwel letterlijk wat Elin Ersson deed. Deze Zweedse vrouw zat in een vliegtuig dat op het punt stond om te vertrekken. Ze ontdekte dat een van haar medepassagiers een Afghaanse man was die gedeporteerd zou worden naar Afghanistan. Ze was gaan staan, en bleef staan, uit protest. Ze zei: “ Zolang een persoon staat, kan de piloot niet opstijgen. Ik ga niet zitten totdat de persoon van het vliegtuig is”, waarmee ze op de man doelde die op het punt stond om uitgezet te worden. Elin Ersson lievestreamde de gang van zaken. Ze lichtte nog toe: “Ik wil dat hij uit het vliegtuig gaat, omdat hij in Afghanistan niet veilig is. Ik probeer de regels van mijn land te veranderen, ik hou er niet van. Het is niet juist om mensen naar de hel te sturen.” Uiteindelijk verliet zowel de man als de vrouw het vliegtuig: de deportatie naar Afghanistan was vor dat moment voorkomen. Maar Elin Ersson kan een boete of gevangenisstraf krijgen, vanwege het weigeren om bevelen van de piloot te gehoorzamen. Als het zover komt, verdient ze solidariteit, zoals zij die opbracht voor de met deportatie bedreigde man.

We zitten niet allemaal in een vliegtuig samen met een voor deportatie bestemde vluchteling. We zijn niet allemaal in de gelegenheid om vluchtelingen die hekken over klimmen en gewapende troepen trotseren, rechtstreeks te hulp te komen. We zijn niet allemaal direct betrokken bij het onderdak brengen van vluchtelingen om ze uit handen van immigratie- en deportatiediensten te houden. Maar hoe dan ook, we kunnen wel iets doen ter ondersteuning van al dit soort activiteiten. We kunnen ons laten zien en laten horen op protesten tegen het wrede en onrechtvaardige beleid dat de EU – en afzonderlijke landen, ook Nederland – tegen vluchtelingen, hun bewegingsvrijheid en hun waardigheid voert. Dan weten vluchtelingen dat ze niet worden vergeten, dan weten mensen die met allerlei vaak riskante solidariteitsacties bezig zijn, dat ze niet alleen staan. Het beleid zal niet omzwaaien door een enkele demonstratie. Maar demonstraties helpen wel om de druk op te voeren om dat beleid zo onuitvoerbaar mogelijk te maken.

Een hele goede gelegenheid om te demonstreren hebben we op 10 augustus. Dan vindt in Amsterdam de actie “Seebrucke – Demonstratie tegen vluchtelingenbeleid EU” plaats. De actie is bedoeld om druk op de EU te zetten zodat vluchtelingen daadwerkelijk geholpen worden, in plaats van dat hulpverleners als criminelen worden bejegend en vluchtelingen blijven verdrinken. Uit de oproep: “Wij zijn solidair met alle mensen die op de vlucht zijn. We willen dat Europese politici stoppen de zogenaamde ‘Libische kustwacht’ als uitsmijter te gebruiken. In plaats daarvan moet de EU zorgen voor veilige vluchtroutes, decriminalisering van reddingsoperaties op zee en een menswaardige hervestiging van diegenen die moeten vluchten voor oorlog, geweld of armoede.” Hulde voor de breedte van de solidariteit; de oproep maakt dus nadrukkelijk geen onderscheid tussen mensen die vluchten omdat ze vervolgd zijn en mensen die vluchten omdat ze arm zijn.

Niet alles aan de oproep is perfect: die “ menswaardige herhuisvesting” klinkt als iets waar overheidsbureacuraten een vervelende draai aan kunnen geven, en is nog nee n openlijke erkenning van de vrijheid van migratie, de vrijheid om je woonoord te kiezen. Ook zijn er in de oproep zinsneden te vinden die spreken van de wens om het “migratiedebat weer in een humane, pro-Europese en democratische richting te sturen.” Humaan? Graag! Democratisch? Dubieus begrip in dit verband: wat als de meeste mensen in Europa vluchtelingen willen weren? Wijken we vor de meerderheid, ook als die meerderheid onrecht doordouwt? En “pro-Europees”? Dat kan alles betekenen. Ook de bouwers aan Fort Europa, het concept van waaruit het weren van vluchtelingen = via prikkeldraad, via het verdrinken van mensen, via deportaties – wordt gefaciliteerd, beschouwen zich veelal als pro-Europees. Ik denk dat we het hele concept ‘Europa’ aan de machthebbers en hun hardvochtige bureaucraten en propagandisten over kunnen laten. De solidariteit waar het om gaat is universeel, niet ‘Europees’ van aard.

Maar dit soort dubbelzinnigheden en problemen doen niets wezenlijks af aan de algemene richting van dit protest. Die richting is heel goed. De oproep ademt een geest van humaniteit en solidariteit die krachtige ondersteuning verdient. En niets hoeft actievoerders ervan te weerhouden om op de demonstratie zelf de discussie aan te gaan met mededemonstranten om tot verdere aanscherping in no-border-richting te komen en andere activiteiten in die richting onder de aandacht te brengen.

Ik zie dus geen erg goede inhoudelijke redenen om weg te blijven, en ik zie heel goede en urgente redenen om juist wel te gaan. Een aanzienlijke opkomst op deze demonstratie, gepaard aan een wellicht vriendelijk getoonzette maar inhoudelijk radicale boodschap, daar hoop ik op. Jij komt ook? Mooi!

Seebrucke – Demonstratie tegen vluchtelingenbeleid EU
vrijdag 10 augustus
17.00 uur – 19.00 uur
Dam, Amsterdam

Noten:

1 International Organization for Migration, “ Mediterranean migrants Arrivals Reach 55,001 in 2018; Deaths 1,504”, 27 juli 2018, http://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-55001-2018-deaths-1504 , gevonden via Al Jazeera, “More than 1,500 people died trying to reach Europe in 2018: UN”, 27 juli 2018, https://www.aljazeera.com/news/2018/07/1500-people-died-reach-europe-2018-180727171737861.html

2 Euronews, “Migrants storm fence at Spain’s Ceata enclave”, 26 juli 2018, http://www.euronews.com/2018/07/26/migrants-storm-fence-at-spain-s-ceuta-enclave

3 Al Jazeera, “Swedish activist stops flight from deporting Afghan man to ‘hell’”, 25 juli 2018,
https://www.aljazeera.com/news/2018/07/swedish-activist-stops-flight-deporting-afghan-man-hell-180725100123106.html

4 “Seebrucke – Demonstratie tegen vluchtelingenbeleid EU”, https://www.facebook.com/events/291847764891795/ . Oproepen voor de demonstratie vind je inmiddels ook op Indymedia: “Seebrucke – Demonstratie tegen vluchtelingenbeleid EU”, 25 juli 2018, https://www.indymedia.nl/node/44013 en op de website van Autonomen Brabant, “10 augustus, Amsterdam: Seebrucke – Demonstratie tegen vluchtelingenbeleid EU”, 27 juli 2018, https://autonomenbrabant.nl/2018/07/27/10-augustus-amsterdam-seebrucke-demonstratie-tegen-vluchtelingenbeleid-eu/

Peter Storm

Advertisements

11-7-2018 demonstratie: Laat vluchtelingen niet verdrinken – Stop Fort Europa!

Laat vluchtelingen niet verdrinken – Stop Fort Europa! Demonstratie – woensdag 11 juli, 15.00 uur – Ministerie van Justitie (Turfmarkt 147), Den Haag.

(oproep Stop Fort Europa)

Vorige week ontnam de Nederlandse regering twee reddingsboten van NGO’s de Nederlandse vlag, waardoor deze niet meer kunnen uitvaren om vluchtelingen op de Middellandse Zee te redden. Hierdoor komen nog meer vluchtelingen direct in gevaar. Het is onderdeel van een georkestreerde campagne van EU-landen om reddingswerk op de Middellandse Zee onmogelijk te maken. Diverse schepen moesten dagenlang rondvaren met honderden uitgeputte geredde vluchtelingen omdat ze overal geweigerd werden. Reddingsschepen worden aangevallen door de Libische kustwacht, die nauw met de EU samenwerkt.

Dit jaar zijn al meer dan 1000 vluchtelingen omgekomen op de Middellandse Zee. Het grootste deel daarvan de laatste weken. De EU en de Libische kustwacht doen er alles aan om vluchtelingen tegen te houden en NGO-reddingsschepen het werk onmogelijk te maken.
Continue reading

Actie tegen FvD bijeenkomst: Ramen de Rode Hoed ingegooid

[Claim overgenomen van http://www.indymedia.nl]
Vrijdagochtend vroeg heeft een groep van verscheidene antifascisten de sloten en deuren van de Rode Hoed dicht gelijmd, de ramen ingegooid en het gebouw beklad met graffiti.

Dit is bedoeld als boodschap naar de Rode Hoed en alle andere plekken die Forum voor Democratie of andere extreemrechtse/fascistische groepen een podium bieden. Door fascisten een platform te geven om hun haat en leugens te verspreiden roep je deze vormen van actie over jezelf uit. Met iedere plek waar fascisten mogen spreken neemt het geweld tegen niet witte mensen, mensen die queer zijn en anderen toe. We moeten onszelf verdedigen. Als je ruimte biedt aan fascisten kies je een kant en komen we achter je aan.

Het enige dat fascisme nodig heeft om voet aan de grond te krijgen is een plek om te organiseren. Het enige dat nodig is om terug te vechten is een baksteen, wat vrienden, en toewijding.

28-4-2018 Demonstratie: Solidariteit met ‘Wij Zijn Hier’

Vluchtelingen van Wij Zijn Hier voeren al jaren actie tegen het onmenselijke asielbeleid in Nederland. Dit beleid is namelijk niet sluitend waardoor sommige mensen niet terug kunnen naar hun thuisland, maar in Nederland ook hun basisrechten worden ontzegd. Dit geldt ook voor velen van de Wij Zijn Hier groep, anderen uit de groep worden bedreigd met deportatie.

Wij Zijn Hier kraakt panden om de onmenselijke situatie waarin zij leven zichtbaar te maken en de situatie van afgewezen maar onuitzetbare vluchtelingen in Nederland aan de kaak te stellen. Keer op keer wordt Wij Zijn Hier ontruimd, op straat gezet en weer in onzekerheid gestort, zonder uitzicht op permanente opvang.
Continue reading

Fascisten verdreven uit de Rudolf Dieselstraat

Zoals inmiddels bekend zijn een aantal panden in de Rudolf Dieselstraat op 24 maart door We Are Here in gebruik genomen om in te wonen en uit protest tegen het inhumane asielbeleid van Nederland. In reactie hierop heeft de extreemrechtse groep Identitair Verzet in de ochtend van 21 april geprobeerd zich eveneens te vestigen in een pand in de Rudolf Dieselstraat.

Verontrustend, zeker voor mensen die bekend zijn met deze groep. Enkele aanwezigen bij de bezetting van het pand, waaronder de oprichter van Identitair Verzet, zijn in het verleden namelijk o.a. betrokken geweest bij het met hakenkruizen bekladden van joodse grafstenen. Ook is een van de leden van Identitair Verzet eerder in verband gebracht met het in brand steken van een moskee. Identitair Verzet plaatst bovendien al geruime tijd berichten over de Rudolf Dieselstraat en de We Are Here groep op hun Facebook pagina. Onder deze berichten worden steevast tientallen oproepen tot het gewelddadig verwijderen en soms zelfs vermoorden van de We Are Here vluchtelingen en hun sympathisanten geplaatst. Identitair Verzet verwijdert deze oproepen niet en neemt er ook geen afstand van.

Vanaf het moment dat Identitair Verzet in de wijk introk werd de sfeer dan ook grimmig. Eén van hun leden gooide een metalen pijp naar het hoofd van een voorbijganger. Na een paar uur in het huis te hebben gezeten, voelden ze zich al veilig genoeg om door de wijk te lopen met zichtbare hakenkruis tatoeages en mensen te intimideren.

In het door hun naar buiten gebrachte statement schreef Identitair Verzet het pand in te nemen voor eigen gebruik. Ze claimden onder andere de buurt te willen gaan opknappen. Aangezien één van hun leden eerder deze maand echter al brand heeft gesticht in de wijk onder het mom van actievoeren, is het niet moeilijk een voorstelling te maken van wat dit in de praktijk betekent. De aanwezigheid van Identitair Verzet in de wijk is en was dan ook onacceptabel. Hun ‘kraak’ kan niet worden gezien als een legitiem protest dat onder de vrijheid van meningsuiting valt. Het pand was een bedreiging voor de veiligheid van iedereen die in de buurt woont of verkeert.

Uit statements van We Are Here en andere buurtbewoners kwam naar voren dat zij al voor Identitair Verzet hun (van te voren aangekondigde) intrek nam in de wijk de politie op de hoogte hebben gesteld in een poging dit te voorkomen. De politie besloot ‘de situatie in de gaten te houden’ en verder niets te doen. Enkele buurtbewoners zijn vervolgens in gesprek gegaan met de leden van Identitair Verzet om kenbaar te maken dat ze niet welkom zijn in de wijk, en hen ervan te overtuigen de bezetting te beëindigen. Ook deze pogingen tot gesprek en overreden hebben niks uitgehaald.
Uiteindelijk is er een groep antifascisten samengekomen om Identitair Verzet uit de wijk te verdrijven. Zij hebben het pand omsingeld, met stenen en vuurwerk naar het pand gegooid en zich vervolgens weer verspreid. Deze actie heeft het gewenste effect gehad. Kort na deze actie heeft Identitair Verzet de bezetting onder druk beëindigd.

Moge het duidelijk zijn: fascistische groepen als Identitair Verzet zijn een opkomend en oud gevaar. Uit respect voor de precaire positie van We Are Here zijn wij in eerste instantie terughoudend geweest in het reageren op de aanwezigheid van extreemrechts in de Rudolf Dieselstraat. De afgelopen maand heeft echter wederom duidelijk gemaakt dat ze je hele hand nemen als je ze een vinger geeft. Het fascisme mag en zal geen voet aan de grond krijgen. Om dit te voorkomen zijn alle middelen geoorloofd. Hoewel niemand wil moeten overgaan tot het gebruiken van geweld, staan wij faliekant achter het harde optreden van de antifascisten in Amsterdam. Weer is gebleken dat de enige taal die deze fascisten begrijpen stenen en vuurwerk zijn. Dit is een taal die wij kunnen, moeten en zullen spreken. Mocht Identitair Verzet verder gaan met dergelijke provocaties, is er dan ook geen andere uitkomst denkbaar dan dergelijke acties.

TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISME!

AFA statement over de Rudolf Dieselstraat en de dreiging van extreemrechts

De door We Are Here gekraakte panden aan de Rudolf Dieselstraat houden nu al sinds Pasen de gemoederen bezig. Vanuit AFA-Amsterdam hebben we de gebeurtenissen gevolgd en we hebben met woede en verdriet gelezen hoe verscheidende media hebben geprobeerd de nieuwe We Are Here bewoners te framen en in een kwaad daglicht te stellen. We hebben gezien hoe zij de buurt hebben belaagd en gebruikt om een al vooraf bepaald beeld van onrust en angst neer te zetten.

Vervolgens hebben we met vreugde, hoop en ontroering gezien hoe de buurt als reactie hierop is gaan terugvechten. We hoorden dat buurkinderen een petitie zijn begonnen om aan te tonen dat zij de vluchtelingen helemaal niet eng vinden en dat de buurt wil dat ze blijven; dat omwonenden ingezonden brieven naar AT5 hebben gestuurd om zich uit te spreken tegen de leugenachtige berichtgeving over dit onderwerp; dat buurtbewoners hun positieve ervaringen met We Are Here en negatieve ervaringen met de media op Facebook zijn gaan delen.
Continue reading

250 mensen op Antifa Blok in Amsterdam

Gistermiddag demonstreerden zo’n 2000 mensen tegen racisme in Amsterdam. De Anti-Fascistische Actie riep eerder op tot een Antifa Blok. Op die oproep kwamen 250 antifascisten af en vormden een strijdbaar blok op de demonstratie met een duidelijke buitenparlementair, anti-kapitalistisch en anti-racistisch geluid.

AFA stond niet kritiekloos tegenover de organisatie van de demonstratie en hun handelen de afgelopen maanden. Er was dit jaar veel te doen rond de demonstratie op de internationale dag tegen racisme. Het Comité koos, met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen ‘geen racisten in de raad’ als thema van de demonstratie dit jaar. Toen de, te verwachten, rechtse kritiek op het thema los barstte haastte bijna alle “progressieve” politieke partijen zich al snel om zich van dit thema te distantiëren. Ze kondigden aan de demonstratie niet meer te steunen. Dit omdat zij het bij voorbaat uitsluiten van uiterst rechtse partijen uit de lokale politiek niet democratisch zouden vinden. Het Comité paste hierop al snel de leus aan in een poging om deze politieke partijen aan boord te houden.
Continue reading